รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ด้านมัลติมิเดียและคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 ตำแหน่ง : กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ (Graphic Designer) ดีไซน์ภาพนิ่ง ออกแบบ Character ออกแบบ กราฟฟิคทางด้านเว็บไซต์ ( ตัวอย่าง ) ออกแบบ กราฟฟิคทางด้านสื่อการสอน ( ตัวอย่าง ) ออกแบบ UI สำหรับ Mobile Application ( ตัวอย่าง ) ตำแหน่ง : อนิเมเตอร์ (Animator) อนิเมชั่นประกอบเว็บไซต์ ( Slide , Banner ) อนิเมชั่นประกอบสื่อการสอน ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์ (Programmer) พัฒนา iOS Application แบบ Native app ด้วย Xcode พัฒนา iOS

Read more…