โปรแกรมที่ใช้พัฒนา Adobe Flash ( Action Script 2.0 ) ระยะเวลาการสอน และให้ผู้เรียนพัฒนาเกมจนเสร็จ 20 ซม. ( 2 วัน )   รูปแบบของเกม – ผู้เล่นจะต้องบวกเลขให้ได้ตามโจทย์ที่มาพร้อมกับตัวซอมบี้ ถ้าบวกทันเวลาซอมบี้จะหายไป ถ้าบวกไม่ทันซอมบี้จะเดินเข้ามาหาเราเรื่อย และกัดเรา โดยพลังชีวิตจะหายไป 1 คะแนน – ทุกครั้งที่แก้โจทย์ จะต้องใช้กระสุน 1 อัน – มีการแก้โจทย์เพื่อเก็บกระสุนโดยเฉพาะ – เลือกด่านใหญ่(สถานที่) และด้านย่อย(ความยากของโจทย์) ได้   ระบบของเกม? – สุ่มโจทย์ได้ – เพิ่มด่านใหญ่ และด่านย่อย ได้ไม่จำกัด – กรณีตอบคำถาม จะเลือกโจทย์ที่มีอยู่ตัวใกล้เราที่สุดอัตโนมัติ และการตอบคำถามเพื่อเก็บกระสุน มีความสำคัญ (

Read more…