ผมอยากจะให้ค้นหาชื่อบริษัท แล้วขึ้นเป็นแบบนี้ บางคนโชคดี ที่อยู่พิมพ์ปั๊บเจอเลย แต่แถวนี้ก็ชานเมือง มันยากที่จะให้ verify Address ผ่านครับ ส่วนตัวแล้วผมก็ไม่เคยทำ เลยลองไปปักหมุด (PIN Maps) ใน Google ดู ผลปรากฏว่า .. การกรอกที่อยู่ตรงๆ ตาม format ประเทศไทยแล้วให้ผ่านนั้นยากมาก เช่นผมกรอก 2/4หมู่ 9 ต.บางพูด มันก็จะพาไป?ระหว่างซอย 2 กับ ซอย 4?ซึ่งไม่ใช่ที่อยู่ที่ผมต้องการ แล้วตกลง Google อยากได้รูปแบบไหนกันแน่ ? ?ผมจึงไปค้นหาแล้วก็ได้เว็บนี้มา แถมแถ๊ม !!?http://ctrlq.org/maps/address/ มันจะจัดรูปแบบที่อยู่ของเรา ให้อยู่ในรูปแบบที่ Google ต้องการ ( แต่ก็จะไม่มีบ้านเลขที่นะ ต้องกรอกเอง) ผมก็กรอกเสริมไปข้างหน้านะครับ (เช่น 2/4 ) แล้วก็ผ่านขั้นตอน verify ไปได้   แต่!! ?ตอนขอให้

Read more…