เว็บไซต์ (Website)ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในองค์กรธุรกิจ เนื่องจากระบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยมทั่วโลกก็คือ อินเทอร์เน็ต(Internet) องค์กรธุรกิจต่างๆจึงต้องมีเว็บไซต์ของตนเอง และด้วยเทคโนโลยีที่มีมากขึ้น อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง ทำให้ข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้มีความสำคัญมาก รวมถึงทุกวันนี้ด้วยจำนวนประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และผู้ใช้มีแนวโน้มหาสินค้าและบริการที่ต้องการผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเว็บไซต์สามารถทำงานได้หลายประเภทตามแล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ ไม่ว่าจะทางด้านธุรกรรมการเงิน การซื้อ ขายสินค้า การโฆษณา และต่างๆอีกมากมาย ซึ่งประโยชน์ของเว็บไซต์นั้นยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มยอดขายทางธุรกิจ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรและข้อมูลสินค้า เผยแพร่บริการขององค์กร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านโฆษณาและยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีทีเดียว ซึ่งประโยชน์ที่ยังมีอีกมากมายนี้ ทำให้เรารู้ว่าทำไมทุกวันนี้จึงมีเว็บไซต์เกิดขึ้นมากมาย แทบจะทุกวงการธุรกิจก็เป็นได้ และทำไมองค์กรธุรกิจต้องเห็นความสำคัญและยังเป็นเครื่องมือหนึ่งของนักการตลาดที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กรของคุณพร้อมหรือยังที่จะใช้เครื่องมือทางการตลาดสิ่งนี้ในการเพิ่มศักยภาพให้องค์กรและเพิ่มยอดขายและบริการให้กับธุรกิจของคุณ ถ้าคุณพร้อม >>>> ติดต่อเรา  www.digitalmedia.co.th

ทดสอบการ Embed SWF และ ?WP?plug-in ครับ เลยถือโอกาสหาเกมมาฝากด้วยซะเลย ขอบคุณเกมจาก puffgames.com / admin

ในแบบสอบถามด้านล่าง ?… เนื่องจากผมกลัวช่องจะเยอะไป จึงไม่ได้ทำช่องที่เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ พวก PHP , ?ASP , CMS , ?HTML5 หรืองานอื่นๆ เช่น งานเว็บไซต์แบบที่1 ?หรือ งานเว็บไซต์แบบที่2 ( ผลงานที่ผ่านมา ) รบกวนทุกท่านที่สนใจ พรีเซ้นต์มาในช่องของ Other?ด้านล่างสุดด้วยนะครับ ขอบคุณครับ #DOS Team