บ.?ทรูคอร์ปอเรชั่น? มีข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงาน ครูสอนคอมพิวเตอร์ จากบริษัท ทรูดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด … (บริษัทในเครือ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น) ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ทรูดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด (บริษัทในเครือ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น) บริษัท ทรูดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด (บริษัทในเครือ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น) เป็นบริษัทผู้ผลิตหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ได้ดำเนินการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเอกชนทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยใช้ชื่อว่า “หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ทรูคลิกไลฟ์” (สามารถดูรายละเอียดของบริษัทได้ที่เว็บไซต์http://www.trueclicklife.com/) มีความประสงค์เปิดรับสมัคร ครูสอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดการสมัคร ตำแหน่ง : ครูสอนคอมพิวเตอร์ จำนวน : 10 อัตรา เพศ : ชาย-หญิง อายุ

Read more…