รับผลิต Mobile Application ( iOS / Android ) ทั้งแบบ Native ?และ?Hybrid รองรับ Push Notification ระบบหลังบ้าน CMS (content management system) เพื่อใช้จัดการข้อมูล (ถ้าแอพมีการอับเดท เช่น แอพข่าว) Image Processing จัดการกับรูปภาพได้ทุกอย่าง เช่นแอพเกี่ยวกับการตกแต่งภาพ VDO Streaming สามารถทำวีดีโอแบบ Straming ได้ เช่นแอพของเคเบิ้ล หรือช่องดาวเทียมดำ Multitouch รองรับทุกๆท่าทาง (Gesture) และอื่นๆ อีกมากมายด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ติดต่อ : 088-622-2488?หรือ

  รับผลิต Mobile Application ( iOS / Android ) ทั้งแบบ Native App และ?Hybrid app รองรับ Push Notification พร้อมระบบหลังบ้าน Backend / CMS (content management system) เพื่อใช้จัดการข้อมูล (ถ้าแอพมีการอับเดท เช่น แอพข่าว) ติดต่อ : 088-622-2488 หรือ   Hybrid Application และ Native Application หมายถึงอะไร?

ช่วงนี้ทางบริษัท เริ่มมีนักศึกษาฝึกงานทยอยกันเข้ามาแล้วครับ ผมว่าจะอับเดทผลงานของน้องๆ เก็บไว้ให้เรื่อยๆนะครับ เริ่มจาก น้องแตงโมก่อนเลย ..

  ดิจิทัลมีเดีย เอาท์ซอร์ส โซลูชั่น (Digitalmedia Outsource Solution Co.,Ltd.) ผู้ผลิตสื่อมัลติมีเดียทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการจัดทำสื่อการสอน (e-learning) ผลิตสื่อการสอน Courseware ขนาดใหญ่ พร้อมโปรแกรมจัดการบทเรียนและออกใบประกาศ ( Flash , Dreamwaver , LMS) ผลิต CAI ต่างๆ ผลิตเกมส์ คอนเทนท์ แบนเนอร์ ทุกรูปแบบ ผลิตภาพเคลื่อนไหว ทั้งแบบเอนิเมชั่น และวิดีโอ ในแบบ 2D และ 3D Video Virsual Effect และยังจัดทำ Interactive technology ต่างๆที่ทันสมัย อาทิเช่น Mobile Application ( iOS / Android ) Digital Signage 3D Mapping 3D

Read more…

  Graduate School of eLearning @ ABAC รับสมัครโปรแกรมเมอร์ เงินเดือนประมาณ?24,000 – 27,000 บาท สนใจติดต่อที่คุณฟาง หรือ โทร 02-723-2944 ออฟฟิต ถามเรื่องสมัครงานได้เลยครับ หมายเหตุ : โปรแกรมเมอร์ใดก็ได้ ที่ถนัดการผลิตสื่อโสตทัศน์ ครับ   ดูงานตำแหน่งอื่นที่ทางลูกค้าฝากเราประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม     ขอบคุณครับ /ดอสทีม          

จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Outsourcing ได้ให้ความหมายของคำว่า ‘Outsourcing‘ คือ การไปทำสัญญาต่อสำหรับกระบวนการทำงาน เช่น การออกสินค้า หรือการผลิตสินค้า เป็นต้น กับกิจการอื่น ซึ่งการตัดสินใจที่จะมอบหมายภารกิจขององค์กรให้ผู้อื่นดำเนินการแทนจะเกิด ขึ้น เมื่อองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไม่พร้อมที่จะใช้ทรัพยากรภายในที่มีอยู่ทำงานนั้นด้วยตนเอง การจ้างให้คนอื่นทำงานแทนมักจะมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ได้แก่ 1. เพื่อประหยัดต้นทุน (Cost Savings) โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานที่มีความแตกต่างกันระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งช่วยปรับโครงสร้างต้นทุน (Cost Restructuring) จากต้นทุนคงที่ไปยังต้นทุนผันแปรมากขึ้น และยังทำให้ต้นทุนผันแปรสามารถคาดการณ์ได้ง่ายขึ้น 2. ช่วยให้องค์กรสามารถเน้นกิจกรรมไปยังธุรกิจหลัก (Focus on Core Business) ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรที่มีอยู่ องค์กรสามารถมุ่งทำในสิ่งที่เป็นธุรกิจหลัก และมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันได้มากขึ้น 3. สร้างองค์ความรู้ให้แก่องค์กรมากขึ้น (Knowledge) จากการเข้าหาประสบการณ์ ความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญาจากแหล่งต่างๆ ได้กว้างขวางขึ้น 4. การปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด (Contracts) ถ้าการปฎิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญา องค์กรสามารถปรับเป็นตัวเงิน และฟ้องร้องทางกฎหมายได้ ซึ่งอาจทำได้ยากในกระบวนการทำงานภายใน 5. ได้รับบริการจากผู้ที่มีความชำนาญในการดำเนินงาน

Read more…