ดิจิทัลมีเดีย เอาท์ซอร์ส โซลูชั่น [Digitalmedia Outsource Solution Co.,Ltd.] บริษัทผู้ผลิตสื่อมัลติมีเดีย สื่อการเรียนการสอน cai , e learning , e book , e magazine ,ติดตั้ง CMS(CAMS) , งานAnimation , Mobile Application iOS/Android ,งาน 3D , เกม , ออกแบบเว็บไซต์, แบนเนอร์ , คอนเทนท์ , และงาน Animationทุกรูปแบบ ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เปิดโอกาสให้น้องๆที่มีความสามารถและมีความสนใจในสายงานด้าน กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ (Graphic Designer) อนิเมเตอร์ (Animator) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) วีดีโอโปรดักชั่น (VDO Production) สามารถติดต่อได้ที่ ดิจิทัลมีเดีย เอาท์ซอร์ส โซลูชั่น

Read more…

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ด้านมัลติมิเดียและคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 ตำแหน่ง : กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ (Graphic Designer) ดีไซน์ภาพนิ่ง ออกแบบ Character ออกแบบ กราฟฟิคทางด้านเว็บไซต์ ( ตัวอย่าง ) ออกแบบ กราฟฟิคทางด้านสื่อการสอน ( ตัวอย่าง ) ออกแบบ UI สำหรับ Mobile Application ( ตัวอย่าง ) ตำแหน่ง : อนิเมเตอร์ (Animator) อนิเมชั่นประกอบเว็บไซต์ ( Slide , Banner ) อนิเมชั่นประกอบสื่อการสอน ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์ (Programmer) พัฒนา iOS Application แบบ Native app ด้วย Xcode พัฒนา iOS

Read more…