เกมส์ บันได

เกมส์ บันได

เกมส์ บันได

เป็นเกมส์เล่นง่ายๆ ฝึกทักษะทางด้านความจำให้กับเด็กๆ ซึ่งจะให้จำสีตามบันไดแต่ละขั้นไว้และสีจะหายไปและให้ใส่สีลงช่องให้ถูกต้อง

Comments

comments