Apply Jobs / สมัครงาน

รับสมัครกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ โปรแกรมเมอร์

โครงการนักศึกษาฝึกงาน 2557 นักศึกษาฝึกงานด้านมัลติมิเดีย หรือนักศึกษาฝึกงานด้านคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ครับ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
รูปแบบงาน :FullTime / partTime
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านไอที
– มีบุคลิกคล่องตัวสูง มีไหวพริบด้านการสื่อสาร และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Ms. Office,word,Excel, Power point) รวมถึง Internet ได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับกลาง ถึงระดับสูง
– มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีทักษะในการติดต่อ-ประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
– มีความสนใจ และมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
– บุคลิกภาพดี พูดจาดี มีความสามารถในการสื่อสาร
– มีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ประสบการณ์การทำงาน : 1-3 ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) :1
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ :ตามตกลง

ชื่อตำแหน่ง :Graphic Designer / Flash Designer
รูปแบบงาน :FullTime / partTime
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :
– มีความคิดสร้างสรรค์ ขยันเรียนรู้
– มีความรับผิดชอบสูง ยอมรับความจริง ตรงต่อเวลา ทนทานต่องานหนัก
– สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ Flash ได้
– สามารถวาดการ์ตูน ภาพประกอบ และทำ Animation ได้ดี
– สามารถออกแบบหรือทำงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์
– กรุณาแนบตัวอย่างผลงาน (Portfolio) มาด้วย พิจารณาจากตัวอย่างงาน ก่อนนัดสัมภาษณ์
ประสบการณ์การทำงาน : 0-3 ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) : 2
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ :ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน : 2/4 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ (เลี่ยงเมืองปากเกร็ด-สามัคคีซอย 31) ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (แผนที่)
วิธีการรับสมัคร สามารถส่งผลงาน(ถ้ามี) หรือข้อมูลมาที่ :
เบอร์ติดต่อ : 088-622-2488