About US / เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดิจิทัลมีเดีย เอาท์ซอร์ส โซลูชั่น จำกัด (Digitalmedia Outsource Solution Co.,Ltd.)

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการจัดทำสื่อการสอน (e-learning) และผลิตสื่อมัลติมีเดียทุกรูปแบบ

สื่อการสอนขนาดใหญ่ (E – Courseware) พร้อมโปรแกรมจัดการบทเรียนและออกใบประกาศ

( Flash , Dreamwaver , LMS)

  • ผลิต CAI ต่างๆ
  • ผลิตเกมส์ คอนเทนท์ แบนเนอร์ ทุกรูปแบบ
  • ผลิตภาพเคลื่อนไหว ทั้งแบบเอนิเมชั่น และวิดีโอ ในแบบ 2D และ 3D
  • Video Virsual Effect

และยังจัดทำ Interactive technology ต่างๆที่ทันสมัย อาทิเช่น

  • Mobile Application ( iOS / Android )
  • Digital Signage
  • 3D Mapping
  • 3D Hologram
  • AR System
  • Multi-Touch Screen

ดิจิทัลมีเดีย เอาท์ซอร์ส โซลูชั่น ได้รวบรวมความเป็นสื่อมัลติมีเดียไว้ที่นี่ที่เดียว(one stop service) ด้วยการใช้ประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพ ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่มี ซึ่งผู้พัฒนาได้มีการ การจัดระบบงานให้มีรูปลักษณ์ที่เหมาะสม และง่ายต่อการใช้งานตามแต่กลุ่มเป้าหมายเพื่อประโยชน์ใน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และคำนึงถึงการนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกจากการสัมผัสกับวัตถุที่ ปรากฏอยู่บนจอภาพได้เป็นอย่างดีและได้พัฒนาสื่อต่างๆในทุกรูปแบบออกมา อีกทั้งบริษัทยังดำเนินกิจการครอบคลุมไปถึง การวางระบบเน็ตเวิร์คและ ระบบอินเตอร์เน็ต ในส่วนของเทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสาร ได้สามารถส่งเสริมให้มีการ การประยุกต์ใช้สื่อ รวมถึงสื่อผสมที่มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อการนำเสนอข้อมูล เป็นหลัก โดยได้มีการออกแบบนำเสนอไว้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสื่อมัลติมีเดียที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ในวงกว้างและ รวดเร็ว จึงทำให้มีผู้คนตอบสนองการใช้สื่อมัลติมีเดียเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย ที่สามารถนำเสนอเนื้อหาได้ทั้ง ข้อความหรือ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิโอ และอื่นๆ โดยเน้นการโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจในตัวเนื้อหาเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้งาน สร้างสรรค์งาน จนกระทั่งทำให้บทบาทของสื่อฯ มีมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจึงได้มองเห็นความสำคัญของสื่อและ เทคโนโลยีทางด้านไอทีเป็นสำคัญ ดิจิทัลมีเดีย เอาท์ซอร์ส โซลูชั่น จึงไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาสื่อ และเรายังนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาผสานเพื่อผลิตสื่อ มัลติมีเดียที่เต็มไปด้วยคุณภาพ เพื่อให้ผลงานของเราออกสู่สาธารณะชนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดอีกด้วย