Our Blog / อับเดทความเคลื่อนไหว และข่าวสาร

 มัลติมีเดีย (multimedia)
        เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มัลติมีเดียเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร์แสดงผลในลักษณะการผสมของสื่อหลายชนิดเข้าด้วยกัน ทั้งตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ โดยเน้นการโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ มัลติมีเดียจึงต้องการช่องสัญญาณสื่อสารที่มีแถบกว้างสูง รองรับการทำงานแบบสองทิศทาง โดยเน้นการย่นย่อระยะทางจากที่ไกล ๆ ให้เสมือนอยู่ชิดใกล้ โต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็ว

สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดิทัศน์ (Jeffcoate. 1995)

ในปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนที่ได้บันทึกไว้บนแผ่นซีดีรอมและเรียกบทเรียนลักษณะนี้ว่า CAI เมื่อกล่าวถึง CAI จึงหมายถึงสื่อมัลติมีเดียที่นำเสนอบทเรียนโดยมีภาพ และเสียงเป็นองค์ประกอบหลัก โดยภาพและเสียงเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบของข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบบทเรียน ส่วนเสียงนั้นจะมีทั้งเสียงจริง เสียงบรรยาย และอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยทั้งหมดนี้จะถ่ายทอดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งต่อเป็นระบบเครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ประโยชน์ของมัลติมีเดีย

ด้านการเรียนการสอน ทำสื่อการเรียนการสอนcai, เกมการศึกษา,ฝึกทบทวน ,สร้างกระบวนการแก้ปัญหา,จำลองสถานการณ์ ,สื่อการสอนทั้งแบบ online และoffline

ด้านธุรกิจ ทำ websiteและระบบออนไลน์ต่างๆซึ่งจะมีทั้งเว็บไซต์สำเร็จรูปและที่อยู่ในรูปแบบร้านค้าออนไลน์และรวมถึงเว็บไซต์พร้อมระบบปฏิบัติการ

ด้านการพิมพ์ ปัจจุบันมีE MagazineและE Book ออกมาอย่างแพร่หลาย

ด้านนันทนาการ ไม่ว่าจะเป็น เกมFacebook, เกมประกอบสื่อการสอน, เกมonline และoffline, เกมชิงของรางวัล, เกมเชื่อมระบบฐานข้อมูลและเกมประเภทอื่นๆอีกมากมาย

ด้านสร้างสรรค์ ระบบแอพพลิเคชั่นต่างๆหรือMobile appบนมือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งiOSและAndroid ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบข้อมูล,เกม,ซื้อ-ขายของในแอพพลิเคชั่น หรือ การ์ตูนแอนิเมชั่นต่างๆ

 

ยังมีอีกหลายเรื่องของสื่อมัลติมีเดียที่น่าสนใจ

สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.digitalmedia.co.th

รับผลิตสื่อการสอน สื่อมัลติมีเดีย ทุกรูปแบบ

Tel : 088 622 2488

Mail :

Comments

comments

Tle Jakapong L.

Managing Directer at Digitalmedia Outsource Solution Co.,Ltd. @tlecoco

Comments are closed.